Tượng Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều

Tượng Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều

Tượng đài Bác Hồ như một phần biểu tượng tại Bến Ninh Kiều

Đánh giá ngay

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *